U 8. c razredu smo proveli anketu vezanu uz odabir budućeg zanimanja. Pomogli smo se pitanjima sa Školskoga portala koja su objavljena u članku “Što želiš biti kada odrasteš?

Odgovori naših učenika pokazuju da ipak prevladava ljubav i interes za neko područje nad financijskoj dobiti.

  1. Ako moraš birati, hoćeš li izabrati posao koji voliš ili posao koji ti donosi veliku zaradu?

Anketirano je trinaest učenika od kojih je 69% učenika odabralo posao koji voli i koji želi raditi, dok 31% želi posao koji donosi veću zaradu.

2. Želiš li više posao na kojem radiš samostalno ili onaj u kojem si dio tima?

Timski rad je vrlo bitan za postizanje nekog cilja te se za njega odlučilo 62% učenika, a ostalih 38% odlučilo se za samostalnu budućnost.

3. Sviđa li ti se više ideja da radiš u nekoj tvrtki ili da imaš vlastitu tvrtku i radiš “za sebe” ?

Za osnivanje vlastite tvrtke potrebno je uložiti mnogo truda i vemena te tvrtku usmjeriti na pravi put, a u tome se pronašlo 77% učenika, dok ostalih 23% želi raditi u nekoj drugoj tvrtki.

4. Izaziva li te više posao s mnogo privilegija ili posao za koji znaš da donosi nešto dobro u ovaj svijet?

Dobro u svijetu bi nama samima i budućim naraštajima donijel ljepšu budućnost te m dalo više mogućnosti za rad koji ih ispunjava radošću i toplinom, a za takavu budućnost se odlučilo 85% učenika. Ostalih 15% želi imati posao s više privilegija.

5. Želiš li više posao ispunjen različitim potrebama, promjenama i ulogama ili posao u kojem se nešto obavlja bez većih promjena?

Posao koji je ispunjen s različitim potrebama i ulogama donosi nam više aktivnosti u isom te se za takvo što odlučilo 38%, ali se ostalih 62% učenika želi posao bez većih promjena.

6. Jesu li ti draži brojevi ili slova?

Matematika nije svima jača strana pa se neki od nas, točnije 46% učenika, pronalazi u društvenim predmetima, ali ipak 54% učenika odabire prirodoslovne predmete.

7. Zamišljaš li svoj posao u pokretu i fizičkoj aktivnosti ili pred računalom?

Tjelesna i zdravstvena kultura nam je svima omiljeni predmet te se 62% učenika pronalazi u fizičkoj aktivnosti na otvoreno, a 38% više vooli rad na račualu u zatvorenom prostoru.

Pripremili: Lana Kasunić i Dorian Salopek, 8. c